To infinity… and beyond!

Pi is het getal dat de verhouding aangeeft tussen de diameter en de omtrek van een cirkel. Intrigerend, omdat het een oneindig aantal decimalen achter de komma telt. De speelse installatie ‘Pi’ toont via een tijdsbalk de geschiedenis van het getal Pi vanaf 4000 voor Chr. tot heden en doet tal van wetenswaardigheden en niet-noemenswaardigheden uit de doeken.

Het eerste miljoen decimalen van Pi wordt getoond op 500 vellen A4 met een totale oppervlakte van 2220 x 150 cm. Hierdoor wordt zichtbaar hoeveel een miljoen nu eigenlijk is. Tijdens de eerste tentoonstelling gaf wiskundige/columnist Ionica Smeets op 14 maart, de internationale pi-dag, een openbare les over pi.